Aktuellt i Sion

Följ oss!

Youtube

Youtube: se våra gudstjänster live eller i efterhand

Youtube: MiniSköjt

Instagram

Följ oss på Instagram: Sion Fotö

Instagram: Fotö ung

Facebook

Följ oss på Facebook:

Vill du vi ska be för något?

Sänd in ditt böneämne via formuläret så ber vi för det på nästa bönesamling. Vill du att vi ska nämna ditt namn kan du fylla i det i fältet "Ditt namn".

Uppdatera uppgifter

Klicka på bilden för att uppdatera dina medlemsuppgifter.