Kalender

Vecka 8
Onsdag 19:00: Bön
Torsdag 16:30: Konfirmation
Fredag 20:00: Ungdomssamling
Lördag:
Söndag 11:00: Familjegudstjänst, Alva och Maja med gäng
      18:00: Bön

Vecka 9
Måndag:
Tisdag 18:00: MegaSköjt
Onsdag 19:00: Bön
Torsdag 16:30: Konfirmation
Fredag 20:00: Ungdomssamling
Lördag:
Söndag 11:00: Gudstjänst, Hans Weichbrodt med fortsatt föreläsning och lunch
        Söndagsskola, dop
      18:00: Bön

Vecka 10
Måndag:
Tisdag 18:00: MegaSköjt
Onsdag 19:00: Bön
Torsdag 16:30: Konfirmation
Fredag 20:00: Ungdomssamling
Lördag:
Söndag 11:00: Gudstjänst, nattvard
        Söndagsskola
      18:00: Bön

Vecka 11
Måndag:
Tisdag 18:00: MegaSköjt
Onsdag 19:00: Bön
Torsdag 16:30: Konfirmation
Fredag 20:00: Ungdomssamling
Lördag:
Söndag 11:00: Gudstjänst, Tim Nådevik
        Söndagsskola
      18:00: Bön

Vecka 12
Måndag:
Tisdag 18:00: MegaSköjt
Onsdag 19:00: Bön
Torsdag 16:30: Konfirmation
Fredag 20:00: Ungdomssamling
Lördag:
Söndag 11:00: Familjegudstjänst
      18:00: Bön

Vecka 13
Måndag:
Tisdag 18:00: MegaSköjt
Onsdag 19:00: Bön
Torsdag 20:00: Getsemanestund
Fredag: 11:00: Långfredagsgudstjänst
     20:00: Ungdomssamling
Lördag:
Söndag 11:00: Uppståndelsegudstjänst
      18:00: Bön

Vecka 14
Måndag:
Tisdag 18:00: MegaSköjt
Onsdag 19:00: Bön
Torsdag 16:30: Konfirmation
Fredag 20:00: Ungdomssamling
Lördag:
Söndag 11:00: Gudstjänst, Tim Nådevik, nattvard
           Söndagsskola
      18:00: Bön

Vecka 15
Måndag:
Tisdag 18:00: MegaSköjt
Onsdag 19:00: Bön
Torsdag 16:30: KonfirmationFredag 20:00: Ungdomssamling
Lördag:
Söndag 11:00: Gudstjänst
      18:00: Bön

Vecka 16
Måndag:
Tisdag 18:00: MegaSköjt
Onsdag 19:00: Bön
Torsdag 16:30: Konfirmation
Fredag 20:00: Ungdomssamling
Lördag:
Söndag 11:00: Vittnesbördsgudstjänst
      18:00: Bön

Vecka 17
Måndag:
Tisdag 18:00: MegaSköjt
Onsdag 19:00: Bön
Torsdag 16:30: Konfirmation
Fredag 20:00: Ungdomssamling
Lördag:
Söndag 11:00: Familjegudstjänst
      18:00: Bön

Vecka 18
Måndag:
Tisdag 18:00: MegaSköjt
Onsdag 19:00: Bön
Torsdag 16:30: Konfirmation
Fredag 20:00: Ungdomssamling
Lördag 15:00: Konfirmationsfest för konfirmander och anhöriga i Missionskyrkan Hönö
Söndag 11:00: Konfirmationsgudstjänst, OBS! Missionskyrkan Hönö
      18:00: Bön

Vecka 19
Måndag:
Tisdag 18:00: MegaSköjt
Onsdag 19:00: Bön
Torsdag:
Fredag 20:00: Ungdomssamling
Lördag:
Söndag 11:00: Gudstjänst, Tim Nådevik
        Söndagsskola
      18:00: Bön

Vecka 20
Måndag:
Tisdag 18:00: MegaSköjt
Onsdag 19:00: Bön
Torsdag:
Lördag:
Söndag 11:00: Pingstgudstjänst, Tim Nådevik
      18:00: Bön

Vecka 21
Måndag:
Tisdag 18:00: MegaSköjt
Onsdag 19:00: Bön
Torsdag:
Fredag 20:00: Ungdomssamling
Lördag: LP–konferens
Söndag 11:00: Gudstjänst, LP–konferens
      18:00: Bön