OMSORG

I församlingen finns ett gediget omsorgsarbete. Sionförsamlingens omsorgsgrupp har till uppgift att besöka och uppmuntra medlemmar som av olika anledningar inte har möjligt att vara med i församlingens gudstjänster och samlingar. Vet du någon som skulle behöva ett besök? Meddela gärna någon i omsorgsgruppen när någon hamnat på sjukhus eller har blivit långtidssjuk och finns i sitt hem och som skulle uppskatta att få ett besök från församlingen. Omsorgsgruppen är alltid redo med förbön och ett lyssnande öra.

Kontakt:
Therese Jörnestrand
Telefon: 0763 37 72 99

Victor Jörnestrand
Telefon: 0722 42 66 91

Ester Albinsson
Telefon 031 96 69 05

SAMTAL/SJÄLAVÅRD

Är du i behov av att få samtala med någon? Vi finns som samtalsstöd eller om du behöver förbön. Sionförsamlingen har avskilt personer just för denna uppgift. Vid behov kan vi också förmedla samtalskontakt utanför Fotö.

Alla personer som finns i omsorgs- och samtalsgruppen har undertecknat ett löfte om tystnadsplik för att du ska kunna lita på att det som sägs i samtalen alltid kommer bevaras i förtroende.

 
Kontaktperson för samtalsgruppen är:
Tim Nådevik
Telefon 0735261970
Mail: tim@sionforsamlingen.se