Ungdomssamling

Varje fredag träffas vi i Sion (Skiftesvägen 13) eller i Boa (Skiftesvägen 31) nere i Gamla hamnen. Vi möts för aktivitet och lekar, fika och gemenskap. Kärnan i samlingarna är andakten. Där får vi tillfälle att rikta vårt fokus mot Jesus. Vi får lyssna till Guds Ord, sjunga lovsång och framför allt får vi möta Gud. Alla i sjundeklass och uppåt är välkomna med på våra samlingar i Sion och Café Boa!

Följ oss gärna på @foto_ung på Instagram för mer information!

INSTAGRAM @foto_ung